Language: NOR | ENG

Styremøte

Styret ved Høgskolen i Innlandet er kalt inn til styreseminar og -møte 12.-13. februar på Elverum/Rena.

Les mer om møtet her