Language: NOR | ENG

Studiestart på HINN Blæstad

Studiestart for heltidsstudiene på HINN Blæstad er tirsdag 14. august kl 1415 i auditorium 418 i låven. Registrering av nye studenter i kantina fra kl 1330.

OBS. Deltidsstudiet i økologisk landbruk starter mandag 20. august kl 1115 i auditorium 418 i låven. Registrering av nye studenter i kantina fra kl 1030.

Les mer om studiestart på HINN Blæstad