Language: NOR | ENG

Studiekvalitetsdagene 2017

Formålet med Studiekvalitetsdagene på Høgskolen i Innlandet, Lillehammer er å rette oppmerksomhet mot studiekvaliteten og hvordan både ansatte og studenter kan bidra til å oppnå høy studiekvalitet og godt læringsmiljø ved HiL. Tema for årets arrangement er "Valg av eksamensformer gjennom et studieprogram".

Se program for dagene