Barne- og likestillingsminister Solveig Horne besøker Høgskolen i Innlandet på Lillehammer for bl.a. å snakke om statsbudsjettet 2018.

Les mer om besøket