Language: NOR | ENG

Statsråd Solveig Horne besøker HINN Lillehammer

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne besøker Høgskolen i Innlandet på Lillehammer for bl.a. å snakke om statsbudsjettet 2018.

Les mer om besøket