Language: NOR | ENG

Standpunktvurdering i videregående skole

Vi inviterer lærere og ledere fra alle fylker til webinar rundt temaet standpunktvurdering 2020 i videregående skole.
Hvordan gjennomføre god standpunktvurdering denne spesielle våren? Hvilke muligheter ser vi? Hva må vi være oppmerksomme på? Webinaret tar utgangspunkt i innholdet i ressursen Standpunktvurdering 2020. Målet er å dele ideer, inspirere og støtte hverandre.
Mer informasjon og påmelding: https://dekom.no/

Se også om arrangementet på Facebook