Language: NOR | ENG

Språklig balansegang – norsk og engelsk i akademia

Ligger norsk fagspråk på sotteseng, og er engelsk i ferd med å ta over på universiteter og høgskoler? Språkrådet inviterer til frokostseminar på Hamar kulturhus fredag 15. februar. 

For mer informasjon om seminaret og påmelding, klikk her