Language: NOR | ENG

Språk, litterasitet og læring på tvers av fag

Konferanse på Hamar 7.– 8. februar 2017 om arbeid med temaet minoritetsspråklige elever i de nye grunnskolelærerutdanningene.

Målgruppe: Alle som skal undervise i de nye masterutdanningene for grunnskolelærere.

Hovedmål: Å presentere ny forskning fra England, Tyskland, Nederland, Sverige, Danmark og Norge – både om langvarig andrespråksopplæring og flerspråklighet som verdi (jf. Østberg-utvalget NOU 2010:8) samt temaet nyankomne elever. Key-note-speakerne har arbeidet med prosjekter i matematikk, naturfag og samfunnsfag i tillegg til første- og andrespråksfag.

Les mer om konferansen her