Language: NOR | ENG

Småvilt 2017

Årets program for Småvilt 2017 i dagene 23. og 24. mai vil fokusere på næringsutvikling knyttet til småviltressursen.

Påmeldingsfrist er 15. mai!

Rypa kom som kjent på rødlista for to år siden og selv om det også har vært oppturer for bestandene flere steder er det tydelig at mange rettighetshavere er bekymret for denne ressursen og videre økonomien i tilknytning til salg av jaktkort, utleie,.. osv. Vi har tidligere hatt mye fokus på selve småviltet og ikke så mye på hvordan denne ressursen utnyttes. Både offentlig og private aktører er økonomisk sårbare når småviltet uteblir.  Årets småviltseminar vil derfor gi eksempler og kunnskap om hvordan småviltressursene utnyttes.

Høgskolens småviltseminar i 2015 og 2016 har hatt deltagere fra hele Norge. I disse to første årene har seminaret blitt avholdt over en dag, hvor programmet har vært relativt stramt. Vi ønsker derfor i 2017 å utvide til to dager. Som i fjor ønsker vi å ha presentasjoner som viser til både vitenskapelige arbeider og praktiske eksempler.

Årets seminar vil være lunsj til lunsj 23 - 24 mai.

Nettside og program

Påmelding                       

Kontakt: Marius Kjønsberg,  marius.kjonsberg@inn.no  / +47 909 19 903

Velkommen!