Language: NOR | ENG

Skjønnhetsproblemet i italiensk renessanse

Det er sterke bånd mellom filosofi og kunst. Sjelden har dette båndet vært knyttet tettere enn mellom kunstneren Sandro Botticelli (1445-1510) og den filosofiske kontekst han stod i. Botticellis verker Våren og Venus´ fødsel inviterer oss til fortolkning. Alt ettersom hvordan symbolene i maleriene forstås, tegnes det konfliktuerende teorier om relasjonen mellom skjønnhet og kjærlighet – det mest brennende spørsmål i florentinsk nyplatonisme.

Ved filosofihistoriker og rektor ved Nansenskolen, Unn Irene Aasdalen

Les mer om arrangementet på Litteraturhus Lillehammer

Litteraturhus Lillehammer er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet på Lillehammer, Lillehammer bibliotekNansenskolen og Norsk Litteraturfestival.