Language: NOR | ENG

Siste frist: Studiestartundersøkelsen

Siste mulighet for nye studenter til å svare på årets Studiestartundersøkelse i løpet av dagen fredag 13. september.

Les mer om undersøkelsen her