Language: NOR | ENG

SiFTI-konferansen

Forskningsprosjektet Suksess i film og TV-industrien (SiFTI) arrangerer konferansen "Researching Media Companies Producing Audiovisual Content" på Lillehammer.

Om SiFTI

Det internasjonale forskningsprosjektet SiFTI analyserer produksjonskulturene i bærekraftige film- og TV-selskaper i Norge, Danmark, Storbrittania og Nederland.

Målet er å oppnå økt innsikt i hvordan aktører i film- og TV-bransjen opererer for å overleve i markedet og forbedre sin konkurranseevne.

Prosjektet er basert på case-studier av selskaper som har vært produktive i minst fem år, og som i tillegg har laget filmer eller programmer som har oppnådd popularitet og/eller anerkjennelse fra kritikere.

SiFTI har også en historisk dimensjon som studerer sentrale filmselskapers vekst og fall i Norge på basis av arkivmateriale.

Prosjektets viktigste forskningsspørsmål er: Hvordan  opererer selskapene for å tilpasse seg et marked i stadig endring? Hva karakteriserer organisasjonskulturene i de utvalgte selskapene? Hva oppleves som de viktigste hindringene for å oppnå en bærekraftig utvikling, og hva gjør selskapene for å overvinne disse hindringene?

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd i perioden 2013-2016.

Les mer om konferansen