Language: NOR | ENG

Seminar: Tor Jonssons lyrikk

Seminar: Tor Jonssons lyrikk

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar

Fredag 27. januar 2017 kl. 09:00 - 16:00 i auditorium 4

I samarbeid med Tor Jonsson-laget arrangerer Høgskolen i Innlandet et seminar om Tor Jonssons lyrikk. Tor Jonsson er kjent for sin skarpe prosapenn og knallharde samfunnskritikk, og hans essays og artikler har fått en levetid langt utover hans eget korte liv.

Tor Jonsson (1916 – 1951) debuterte som lyriker med Mogning i mørkret i 1943 og fikk utgitt tre samlinger til: Berg ved blått vatn (1946), Jarnnetter (1948) og Ei dagbok for mitt hjarte (1951). En kritiker i Jonssons samtid spådde at diktene hans ville få en kort levetid. Imidlertid har det vist seg at diktene hans har hatt en helt uvanlig overlevelsesevne, noe som særlig gjelder de diktene som tematiserer de eksistensielle grunnvilkår.

Mange av disse diktene har blitt bruksdikt, noen er også tonesatt og lever sitt liv utenfor diktboka. Imidlertid må diktenes livskraft også knyttes til selve diktsjangeren, selve det lyriske diktet som kan se ut til å overskride litteraturhistoriske epoker og kulturelle skillelinjer.

Til tross for Jonssons udiskutable litterære og litteraturhistoriske posisjon er det lyriske forfatterskapet merkelig lite lest og utforsket i akademisk sammenheng, særlig i senere ti-år. Seminaret legger således opp til en nylesning av denne siden ved Jonssons skriftliv.

Blant foreleserne: Professor Eirik Vassenden (UiB), førsteamanuensis Jørgen Sejersted (UiB), professor Sissel Furuseth (UiO), førsteamanuensis Silje Svare Harr (Høgskolen i Innlandet) og professor Ole Karlsen (Høgskolen i Innlandet).

Seminaret er åpent for alle interesserte, og det er ingen påmelding.

 

Program

9. 15 – 9. 30: Åpning. Velkommen.

9.30 – 10.15: Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hendinger. En introduksjon til Tor Jonssons lyrikk

10. 15 – 10.45: Kaffe og kringle

10.45 – 11.30: Professor Sissel Furuseth, Universitetet i Oslo: Tor Jonsson og kritikken

11.45 – 12. 30: Professor Eirik Vassenden, Universitetet i Bergen: «Det vaker mold / og gras og glo». Uekstatisk vitalisme og jordvendthet hos Tor Jonsson

12.30 – 13.15: Lunsj

13.15 – 14.00: Førsteamanuensis Jørgen M. Sejersted, Universitetet i Bergen: Jonsson og evigheten

14.15 – 15.00: Førsteamanuensis Silje Ingeborg Harr Svare, Høgskolen i Innlandet: Svart, hvitt, lusegrått og litt blått. Om farger og kontraster i Jonssons lyrikk

15.00: Avslutning