Language: NOR | ENG

Seminar: Skoleutvikling - mange veier, samme mål?

Forskergruppen «Kvalitet i høyere utdanning» ved HINN ønsker velkommen til seminar om skoleutvikling i lys av skolens overordnede oppdrag 23. september.

Hva legger vi i begrepet skoleutvikling? Hvordan forskes det på fenomenet, fra hvilke posisjoner og med hvilke intensjoner? Hvordan forstår universitet- og høyskoleansatte sitt oppdrag, og hvordan erfarer skolens egne folk skoleutvikling i praksis? Når det er snakk om skoleutvikling, kan det være en utfordring at vi ikke definerer godt nok hva vi legger i begrepene vi bruker. Kanskje diskuterer vi heller ikke i stor nok grad hva slags utviklingsprosesser det er snakk om, og for hvilke formål. Forskergruppen «Kvalitet i høyere utdanning» ved HINN ønsker velkommen til seminar om skoleutvikling i lys av skolens overordnede oppdrag.

Sted og tid: Høgskolen i Innlandet, Hamar, Aud 1 kl. 10.15-15.30.

Seminaret vil bli filmet. Ved endringer i smittvernsregler vil seminaret bli gjennomført digitalt.

Hensikt med seminaret: 

- Presentere ulike perspektiver på skoleutvikling

- Tilrettelegge for dialog og kunnskapsdeling på tvers av faglig ståsted

- Bidra til et mer differensiert språk om skoleutvikling

- Få økt kunnskap om skoleutviklingens iboende dilemmaer og kompleksitet

Mer informasjon og program finner du på seminarets nettside