Language: NOR | ENG

Seminar om utforming av spørreskjema og -undersøkelser

Høgskolens Forskningsgruppe for spørreundersøkelser arrangerer et to-dagers seminar om utforming av spørreskjema og spørreskjemaundersøkelser på Terningen Arena på Elverum.

Målgrupper for seminaret er forskere, ph.d.- og masterstudenter og andre interesserte, uavhengig av institusjonstilhørighet.

Seminaret ledes av Gustav Haraldsen, seniorrådgiver ved Seksjon for metode i Statistisk sentralbyrå (SSB), mens seminaransvarlig er Forskningsgruppa for spørreundersøkelser ved professor Arild Vaktskjold.

I løpet av seminaret vil du lære mer om:

 • Når du bør bruke papirbasert og når man bør bruke skjermbasert skjemaundersøkelse
 • Hvilke kvalitetsmål du kan anvende for å skille mellom suksess og fiasko i enspørreundersøkelse
 • Utforming av spørsmål
 • Inndeling av spørreskjemaet
 • Spørsmålsrekkefølge
 • Åpne versus lukkede spørsmål
 • Utforming av svaralternativ
 • Bruk av Likert-skala og VAS-skala
 • Ordvalg og ordbruk
 • Forberedelser og utprøving
 • Gjennomføring, dokumentasjon

Seminaret egner seg også for deg som er interessert i strukturert intervju som metode.

Gustav Haraldsen er forfatter av Tips for skjemasnekkere, og har lang erfaring med bruk av spørreskjema som instrument for datafangst. Han legger opp til at den enkelte seminardeltaker også blir utfordret ved hjelp av oppgaver (ta gjerne med egen maskin).

Påmelding til arild.vaktskjold@inn.no innen 2. mars! Førstemann/kvinne til mølla! (hesteskorommet har sine begrensninger).

Oppsett for dagene sendes direkte etter påmelding.