Language: NOR | ENG

Seminar om Tilpasset opplæring - int. perspektiver

Vi inviterer studenter på master i tilpasset opplæring, grunnskolelæreropplæringer, lektorutdanning, barnehagelærerutdanning og ansatte til seminaret med internasjonale perspektiver om tilpasset opplæring i sammenheng i den norske modellen. 

Onsdag 18. september kl. 11:15 – 12:30 i auditorium 3 på studiested Hamar.

Program:

11.15 – 12.00 Presentasjon om tilpasset opplæring i japanske skoler og i sammenheng i nordiske landene
Professor Kanako Korenaga, Kochi University
Assistant Professor Yaka Matsuda, Kochi University

12.00 – 12.30 Presentasjon om systemer i Polen og Storbritannia
Førsteamanuensis Karen Parish, HINN
*seminaret er på engelsk og spørsmål kan stilles på både norsk og engelsk

Gjesteforelesere:

Kanako Korenaga (Kochi University) er professor i Special Education. Hun er særlig interessert i internasjonal komparativ utdanning forskninger om tilpasset opplæring system i Norden og Japan.

Yaka Matsuda (Kochi University) er førsteamanuensis på Fakultet for utdanning. Hennes forskningsinteresse er komparativ studie av sosialpedagogikk og sosial utdanning i Sverige og Japan, spesielt med fokus på sosiale pedagogers roller i samfunnet.

Karen Parish (Høgskolen i Innlandet) er førsteamanuensis på Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk. Hennes undervisnings- og forskningsområder er komparativ og internasjonal utdanning,  menneskerettigheter, inkluderende og spesialundervisning, og internasjonal skolesystemet.