Language: NOR | ENG

Seminar om Michael Foucault og nyliberalismen

Gruppe for fransk filosofi ved Høgskolen i Innlandet arrangerer seminar med tema: Michel Foucault og nyliberalismen.

Tid og stad: onsdag den 18. april 2018, kl. 10.15-12.00 i Ø-201, Storhove, Lillehammer.

Foucaults bidrag til debatten om nyliberalismen har vorte mykje diskutert sidan førelesingane hans frå studieåret 1978-1979 blei publiserte på fransk i 2004 og på engelsk i 2008. Nyliberalismen meinte han var veldig annleis enn den klassiske liberalismen og han skil mellom den tyske 'ordoliberalismen' og amerikansk nyliberalisme.

Som førebuing til seminaret kan ein lese førelesinga hans frå 14. mars 1979 som ein kan laste ned her (engelsk utgåve): http://www.evernote.com/l/AE9Yn-gqFZBFxLHHqTPAi0k9tDBgccz6CtM/