Language: NOR | ENG

Seminar om media, teknologi og livslang læring

Forskningsgruppa «Media, Technology and Lifelong Learning» arrangerer forskningsseminar på Lillehammer med bidrag fra noen av de mest sentrale forskerne på feltet internasjonalt.

Forskningsgruppa ble etablert i 2002 og har drevet et systematisk arbeid med flere store prosjekter, konferanser, omfattende publisering og eget tidsskrift ( Seminar.net). De som kommer til Lillehammer nå, utgjør viktige deler av det internasjonale nettverket som er etablert.

Det samlende temaet for seminaret er "30 years of ICT and learning in education – major changes and challenges». Det blir hovedforedrag ved Neil Selwyn fra Monash Universiy i Australia, og Norm Friesen fra Boise State University i USA.

Deres respektive bidrag tar utgangspunkt i «30 years of research into ICT and education ...  so what? ... and where now?" og «Educational Technology and Change: Reading, Writing and the Longue Dureé».

De øvrige seminardeltakerne presenterer paper basert på egen forskning med sikte på at dette skal danne grunnlag for felles refleksjoner omkring status og utvikling på forskningsfeltet.

Forskningsgruppa mottok i 2017 økonomisk støtte til seminaret fra Forskningsutvalget ved Høgskolen i Lillehammer.

Deltakerliste

 • Neil Selwyn, Monash University, Australia
 • Norm Friesen, Boise State University, USA
 • Petra Grell, Technische Universität Darmstadt, Tyskland
 • Rachel Shanks, University of Aberdeen, Skottland
 • Catarina Player Koro, Universitetet i Gøteborg, Sverige
 • Ola Lindberg, Umeå universitet, Sverige
 • Anders Olofsson, Umeå universitet, Sverige
 • Fazilat Siddiq, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, Norge
 • Kine Dørum, Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet
 • Aslaug Grov Almås, Høgskulen på Vestlandet
 • Yngve Nordkvelle, Høgskolen i Innlandet
 • Yvonne Fritze, Høgskolen i Innlandet
 • Anne Mette Bjørgen, Høgskolen i Innlandet
 • Geir Haugsbakk, Høgskolen i Innlandet