Language: NOR | ENG

Seminar om lobbyvirksomhet og samfunnskontakt

Kommunikasjonsforeningen og høgskolen arrangerer seminar om lobbyvirksomhet og samfunnskontakt i auditorium E på Høgskolen i Innlandet på Lillehammer.

Program

0915 Velkommen ved Anders Lindstad, fagansvarlig årsstudium kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Innlandet

0925-1010 "Lobbyvirksomhet sett fra politikerens side" ved Tor André Johnsen, stortingspolitiker og medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen

1010-1050 "Hvorfor er rikspolitikk viktig for Innlandet, og hva gjør NHO for å påvirke politiske beslutninger" ved Jon Kristiansen, regiondirektør NHO Innlandet              

1100-1140 "Strategisk kommunikasjon i en politisk virksomhet: Slik jobbet vi med politiske saker i Oppland fylkeskommune" ved Kathrine Lunde Solbraa, tidligere kommunikasjonsrådiger Oppland Fylkeskommne, nå rådgiver i Tur.digital

1140-1215 Diskusjon: hva skal til for at Innlandet skal lykkes med politisk påvirkning?

Avslutning, spørsmål og diskusjon

Velkommen!