Language: NOR | ENG

Seminar om Henrik Nordbrandts diktning

Seminaret skal være en møteplass for forfattere, litteraturforskere og et allment lyrikkinteressert publikum. Det er åpent for alle og retter seg særlig mot de som arbeider med litteraturformidling i ulike sammenhenger: norsklærere, litteraturstudenter, forfatterstudenter, forlagsfolk, litteraturkritikere, bibliotekarer mv.

Seminaret er gratis, og det kreves ingen påmelding.

Seminaransvarlig:
Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet,  ole.karlsen@inn.no

Høgskolen i Innlandet, studiested Hamar, Aud. 3

Mer informasjon om seminaret finner du på Nordisk poesifestivals nettsider

Program:

Torsdag 5. mars

10.00–10.15: Åpning ved professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet

10.15–11.00: Professor Peter Stein Larsen, Aalborg Universitet: Nordbrandt mellem symbolisme og satire

11.15–12.00: Professor Jan Rosiek, Københavns Universitet: Metafysiske momenter i Nordbrandts lyrik

12.00–13.00: Lunsj

13.00–13.45: Lektor Louise Mønster, Aalborg Universitet: «de forfaldne huses åbne døre». Om huset i Henrik Nordbrandts digte

14.00–14.45: Førsteamanuensis Ingrid Nielsen, Universitetet i Stavanger: Drømmens betydning – med særlig vekt på Drømmebroer

 

Fredag 6. mars

9.30–10.15: Professor Ole Karlsen, Høgskolen i Innlandet: Hvordan slutter diktet? Med særlig henblikk på Henrik Nordbrandts poetiske praksis

10.30–11.15: Professor Dan Ringgaard, Aarhus Universitet: Spøgelser

11.15–12.15: Lunsj

12.15–13.00: Lektor Erik Skyum-Nielsen, Københavns Universitet: Stemme og stemning i Nordbrandts digtning

13.15–14.00: Forfatter og forlegger Asger Schnack, København: Unge Nordbrandt

14.00: Avslutning