Language: NOR | ENG

Seminar: Hva skaper fred?

Seminar lørdag 17.mars kl 15.00-17.00

Høgskolen i Innlandet, campus Hamar, auditorium 4. 

15.00     «Fred er ei det beste»  - om norsk våpenproduksjon og -salg 
Innledning ved Dag Hoel. Diskusjon.

Dag Hoel er forfatter og filmprodusent. Han vokste opp på Raufoss. Som ungdom spurte han: «Hvordan kan vi tro på arbeid for fred, når vi lever av krig?» Hvordan usynliggjør vi at vi er krigsprofitører? Nå svarer Hoel med boka «Fred er ei det beste».   

16.00         Jordvern, mat-og vannsikkerhet i et internasjonalt perspektiv

Innledning ved Aksel Nærstad. Diskusjon.Aksel Nærstad har helt siden han var i tenårene vært aktiv i norsk og internasjonalt solidaritets- og miljøarbeid, bl.a. i Utviklingsfondet.   Han er nå internasjonal koordinator for det globale nettverket More and Better. 

Utstilling: 
Med YES Kilimanjaro fra tørt sletteland til grønn oase

 Arr.: WILPF Norge/ Internasjonal kvinneliga for fred og frihet avd. Hedmark /Oppland. Gratis adgang