Language: NOR | ENG

Semesteråpningsgudstjeneste på Maihaugen

Onsdag 21. august kl. 19:00  markerer vi semesterstart med gudstjeneste i ærverdige Garmo stavkirke på Maihaugen i Lillehammer.

studentgudstjeneste

For 12. gang inviterer studentprest Anne Anker Bolstad til gudstjeneste ved Garmo stavkirke p Maihaugen i anledning studiestart.

Studenter og ansatte fra HINN i Lillehammer deltar med blant annet musikalske innslag.
Medlem i sentralstyret i Norsk Studentorganisasjon Lisa Marie Mandfloen og studentprest Anne Anker Bolstad taler.