Language: NOR | ENG

Samisk språkuke: Ved lávvu

Ute foran hovedinngangen på Campus Hamar, fredag 23. oktober kl. 10:15 – kl. 13:30.

Mjøsen Sameforening har lavvo, steker láibi og har natursti med språk.

Vi avslutter en omfattende språkuke ved fakultetet med besøk fra Sametinget. Sametingspresident, Aili Keskitalo og leder i NSR, Runar Myrnes Balto, kommer for å avslutte språkuka hos oss.

Program

10.15-11.00 Velkommen og omvisning på campus Hamar, dekan Morten Ørbeck ønsker velkommen. Hege Merete Somby og Christina Niemi Mølstad forteller om aktiviteter ved campus i løpet av språkuka.

11.00-12.00 Mjøsan Dajve Saemien Siebrie ønsker velkommen til lávvu’en og forteller om sine aktiviteter i den lokale samiske foreningen, ved Rita Helmi T. Laakso

12.00-13.30 Lunsj med Sametingspresident Aili Keskitalo og leder i NSR Runar Myrnes Balto, fakultetsledelsen ved rektor Kathrine Skretting og dekan for fakultet Morten Ørbeck, representanter fra MDSS, fakultetet og studenter