Language: NOR | ENG

Samisk språkuke: Kampen om Alta

Kampen om Alta: Aksjonen som skapte ny politisk virkelighet

Campus Hamar, auditorium 2, mandag 19. oktober kl 12:00-13:00

Inger Mokkelbost Haug forteller