Vår lenge stående og grunnlegger av tidsskriftet Nordic Journal of Social Research (NJRS), professor Rolf Rønning trer nå av som redaktør. Vi vil feire hans driftige og solide engasjement i å etablere et tidsskrift som inkluderer forskning fra et bredt spekter av fagdisipliner og empiriske kontekster som tilsammen diskuterer ulike forståelser av de nordiske landene. 

Samtidig er vi glad for å gi redaktørstolen videre til professor Anne Sigfrid Grønseth som vil videreføre det som tidsskriftet allerede står for, og engasjere seg i å bringe tidsskriftet videre i den kommende perioden.

Markeringen finner sted i biblioteket ved HINN på Lillehammer med enkel servering.

Om tidsskriftet

Tidsskriftet Nordic Journal of Social Research (NJSR) er et engelsk-språklig nettbasert tidsskrift som formidler forskningsresultater og debatt knyttet til sosiale forhold i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. NJSR er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik.