Language: NOR | ENG

Redaktørskifte i Nordic Journal of Social Research

Vår lenge stående og grunnlegger av tidsskriftet Nordic Journal of Social Research (NJRS), professor Rolf Rønning trer nå av som redaktør. Vi vil feire hans driftige og solide engasjement i å etablere et tidsskrift som inkluderer forskning fra et bredt spekter av fagdisipliner og empiriske kontekster som tilsammen diskuterer ulike forståelser av de nordiske landene. 

Samtidig er vi glad for å gi redaktørstolen videre til professor Anne Sigfrid Grønseth som vil videreføre det som tidsskriftet allerede står for, og engasjere seg i å bringe tidsskriftet videre i den kommende perioden.

Markeringen finner sted i biblioteket ved HINN på Lillehammer med enkel servering.

Om tidsskriftet

Tidsskriftet Nordic Journal of Social Research (NJSR) er et engelsk-språklig nettbasert tidsskrift som formidler forskningsresultater og debatt knyttet til sosiale forhold i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Island. NJSR er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet og NTNU Gjøvik.