Language: NOR | ENG

Publikasjonsseminar

Professor og tidligere redaktør for tidsskriftet Journal of Peace Research, Nils Petter Gleditsch, vil gi noen tips for hvordan forskere bør gå fram for å øke sannsynligheten for at tidsskriftet velger å gå videre med artikkelen deres.

Sted for seminar er auditorium F på HINN Lillehammer.

Les mer om seminaret