Language: NOR | ENG

Paul Sweeman om sub-kulturer

Paul Sweetman fra King’s College i London kommer til rom K-224 på HINN på Lillehammer for å snakke om sub-kulturer i en åpen forelesning.

Les mer om forelesningen