Language: NOR | ENG

Opprykkseremoni: Anne Lise With

Anne Lise With på Førstelektorprogrammet ved HINN ble godkjent for opprykk til førstelektor i 2019 og skal presentere sitt meritteringsarbeid 11. februar 2020.

Opprykksseremonien foregår 11. februar på Lillehammer, Auditorium H, klokken 10.00 – 12.00.