Language: NOR | ENG

Open forelesing om MaxQDA

Professor Jo Kleiven kjem til Forskningsenter for barn og unges kompetanseutvikling (BUK) på rom V-21 på Storhove, Lillehammer for å snakke om "Orientering om mykdata-analyse med programmet MaxQDA"

Forelesinga vil gje ein kort introduksjon om mykdata-analyse, ei innføring i kva programmet kan gjere, og litt om korleis ein brukar dette i praksis.

Hensikta er altså ikkje å gje brukaropplæring, men å bli klar over dei mogelegheitene som ligg i MaxQDA.

Foreleser er professor Jo Kleiven ved Avdeling for samfunnsvitenskap (HINN).

Ope for alle interesserte!