Language: NOR | ENG

Om forskning på språklæreres tenkemåter

Portrett Anne Burns

Professor Anne Burns foreleser på Hamar 31. mai kl. 0915.

Professor Anne Burns fra Australia holder gjesteforelesningen “Researching language teacher cognition: Key concepts and ontological developments” på  Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap på Reitan, campus Hamar.

Anne Burns er professor i Teaching English to Speakers of other languages (TESOL) ved University of South Wales og professor emeritus ved Aston University. Hun er også æresprofessor ved University of Sydney og Education University, Hong Kong.

Hun arbeider blant annet med læreplanutvikling, undervisningsmetodikk og utdanning av språklærere og er spesielt interessert i læreres tenkemåter (teacher cognition) og aksjonsforskning.  

Kontaktperson: Professor Lars Anders Kulbrandstad, e-post   lars.kulbrandstad@inn.no , tlf.: 908 93 383.