Language: NOR | ENG

Ole Moen om et USA i krise

Professor emeritus Ole Moen fra Universitetet i Oslo holder forelesningen "USA - verdens første demokrati - i dyp krise: Grunnlov og grunnverdier utfordret under Trump, en annerledes president" i auditorium  B på HINN i Lillehammer (Storhove).

Moen er spesialist på amerikansk politikk og konstitusjon, og har skrevet en rekke bøker om amerikansk politikk og det amerikanske demokratiet.

Forelesningen er åpen for alle interesserte.

Arrangør: Seksjon for rettsvitenskap og Jussforeningen