Language: NOR | ENG

Fagdag med Øyvind Kvello

Gjennom sin faglige innsikt og nær kontakt med praksisfeltet er professor Øyvind Kvello ettertraktet som kursleder, veileder og foredragsholder. Gå ikke glipp av fagdagen ved Terningen Arena i Elverum der tema er Familiearbeid - forståelse og tiltak.

  • Hvordan påvirkes barns livskvalitet og utvikling ut fra samfunnsendringer?
  • Hvordan preger psykiske vansker hos foreldrene barna?
  • Familietiltak - hva er kjernen i gode tiltak?

For mer informasjon og påmelding: flyer for arrangementet