Language: NOR | ENG

Nytenkning i innlandskommunene

Vi inviterer til den åpne møteplassen " Nytenkning i innlandskommunene – å skape merverdi gjennom samarbeid på tvers?" på Scandic Victoria hotell, Lillehammer. Arrangementet krever påmelding.

KS, Høgskolen i Innlandet ved Senter for innovasjon i tjenesteyting (SIT), Østlandsforskning og Senter for omsorgsforskning inviterer innlandskommunene til en åpen møteplass under Forskningsdagene 2017. Intensjonen er å utveksle og utvikle ideer om innovasjon- og forskningsprosjekter på tvers av praksisfelter i kommunene og forskningsmiljøer. Vi skal både informere om pågående prosjekter og ha idedugnad for nye prosjekter.

Alle innlandskommunene er invitert til arrangementet. Påmelding til martin.skramstad@ks.no.

Arrangementet er en del av Forskningsdagene 2017