Language: NOR | ENG

Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga

Vi inviterer til seminaret " Nynorsk i skolane og i lærarutdanninga" i auditorium 2 på Høgskolen i Innlandet i Hamar. Gratis, men krever påmelding.

Nynorskseminaret har som mål å presentere både forsking og konkrete erfaringar frå praksisfeltet frå dei ulike skoleslaga og frå lærarutdanninga. Ein vil også få tips om litteratur og undervisningsopplegg.

Samarbeidspartnere: Hamar dialekt- og mållag og Høgskolen i Innlandet.

Seminaret er ein del av Forskingsdagane 2017