Language: NOR | ENG

Norwegian Plant Biology 2017

«Norwegian Plant Biology Conference»  er en nettverkskonferanse for planteforskere som i år arrangeres i Hamar 21. og 22. juni.

Arrangør er Høgskolen i Innlandet (HINN) i samarbeid med Heidner og Graminor. Plantenettverkets hovedmål er å styrke norsk grunnleggende og anvendt planteforskning gjennom økt samarbeid og koordinering og samtidig gi økt forståelse i samfunnet for betydningen av planteforskning. 

Det er opprettet en egen hjemmeside for konferansen og påmelding har allerede startet: 

http://heidner.no/npb/