Language: NOR | ENG

Norge - relevant aktør for global fred og sikkerhet?

Er Norge en relevant aktør for global fred og sikkerhet?

Hva har vi lært av Norges internasjonale innsats de siste årene? Og er lærdommene fortsatt relevant i en verden preget av omveltninger i den globale maktbalansen og nye grenseoverskridende utfordringer.

Kai-Eide-750x400

Kai Eide gjesteforeleser for samfunnsfagstudentene ved Høgskolen i Innlandet, Campus Hamar onsdag 24. januar. Mange vil huske Kai Eide fra hans tid som FNs spesialutsending til Afghanistan eller som ambassadør for Norge i OSSE og NATO. Eide har også vært politiker og statssekretær og har bred diplomatisk erfaring.  Eide vil ta opp endringene i maktbalansen og de nye problemene vi står overfor i forbindelse med internasjonal terror, migrasjon og globalisering. Deretter vil han drøfte norske lærdommer fra internasjonal innsats - både i operasjoner og i forsoningsarbeid, inkludert muligheter og dilemmaer knyttet til forholdet mellom militære og sivile aspekter ved internasjonale operasjoner.

Forelesningen er åpen. Velkommen.