Language: NOR | ENG

Nasjonal norskkonferanse

Nynorsksenteret inviterer til fagkonferanse om det nye norskfaget på campus Hamar 19.–20. november.

Nye læreplanar for alle fag kjem i haust. Frå hausten 2020 skal dei takast i bruk på alle klassetrinn. Fagfornyinga vil derfor setje sitt preg på skuleåret 2019/2020.

Påmeldingsfrist til konferansen er 15. oktober

Les mer om konferansen her