Language: NOR | ENG

Nasjonal beredskapskonferanse

Tema: Samhandling i beredskaps-Norge – erfaringslæring og oppfølging av kriser og øvelser.'

Nasjonal beredskapskonferanse arrangeres for andre gang i Oslo 6. april 2018. Konferansen er en nasjonal arena for  nøkkelpersoner i det operative beredskaps-Norge og er et samarbeid mellom Høgskolen i Innlandet, Politihøgskolen og Forsvarets høgskole. Hovedtema for årets konferanse er erfaringshåndtering og læring etter øving og hendelser med vekt på samhandling i beredskaps-Norge.

Målgruppe for konferansen er operative ledere innenfor politi, forsvar, kommune og fylkeskommune, næringsliv, ledere i helsesektoren og studenter i beredskap- og krisehåndteringsrelaterte fag. 

Det er de senere år gjennomført en rekke evalueringer av øvelser og av håndteringen av hendelser. Et sentralt punkt har vært at læringspunkter går igjen. I år tar vi opp og presenterer erfaringer for hvordan vi følger opp læringspunkter etter øvelser og hendelser. Det er krevende å sikre læring hos både enkeltpersoner og organisasjoner som er involvert i en øvelse eller håndteringen av en hendelse. Beredskapskonferansen legger til rette for diskusjon, erfaringsutveksling og møter mellom praktikere, forskere og politikere.

Konferansen åpnes av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen åpner konferansen.

Innledere under årets konferanse er blant annet:

  • PST-sjef Benedicte Bjørnland,
  • leder av EOS-utvalget Eldbjørg Løwer, 
  • jusprofessor Eivind Smith
  • tidligere stortingsrepresentant Knut Storberget
  • sysselmann Kjerstin Askholt 
  • professor John Hollenbeck ved Michigan State University

Konferansen er gratis og finner sted på i Oslo i  Gamle Logen 6. april fra kl 8.30 til 16.00 - sett av dagen!

For å delta på melder du deg på her..

Les mer om Nasjonal beredskapskonferanse her.