Language: NOR | ENG

Næringslivsseminaret med Norges Bank

Det årlige næringslivsseminaret med Norges Bank om utsiktene for norsk økonomi finner i år sted på Hamar. 

Av smittevernhensyn er det begrenset plass i salen. 

Seminaret blir streamet på arrangementets Facebookside for alle som er interessert i rente og pengepolitikk og regional økonomi.

Norges Banks rente- og pengepolitikk baserer seg på kunnskap innhentet av forskere. Østlandsforskning er ansvarlig for innsamlingen av data i region Innland, som strekker seg fra Eidskog i sør til Skjåk i nord. 200 store og små bedrifter rapporterer om sysselsetting, investeringer, kostnader og forventninger.

Samarbeidspartnerne blir årlig invitert til et seminar hvor sentralbanken reflekterer rundt hvordan utsiktene er for Norges økonomi. 

Næringslivsseminaret er et samarbeid mellom Østlandsforskning, Høgskolen i Innlandet og Innlandet Fylkeskommune.

Program:

kl. 9.00: Velkommen

kl. 9.10: Fritidsbygg som vekstimpuls i fjellet- forsker Tor Arnesen ved Østlandsforskning

kl. 9.40: Furnes Jernstøperi- administrerende direktør Oddbjørn Maurdalen

kl. 10.00: Boligpartner konsern- konsernsjef Gunnar Wedvik

kl. 10.20: kort pause

kl. 10.35: Utsiktene for norsk økonomi- visesentralbanksjef Ida Wolden Backe

kl. 10.55: Forvaltningen av petroleumsformuen- visesentralbanksjef Jon Nicolaisen

kl. 11.35-12.00: Spørsmålsrunde