Language: NOR | ENG

Når begynnelsen er vanskelig …

Seminar i auditoriet på Sykehuset Innlandet i Lillehammer om foreldrestøtte og barnevern i graviditet, barsel- og nyfødtperioden for å dele kunnskap, og å øke bevissthet om problemer og muligheter for å utvikle bedre faglige og tverrfaglige praksiser rundt gravide, foreldre og nyfødte hvor det er store barnevernbekymringer og hjelpebehov. Krever påmelding

Les mer om arrangementet 

Se øvrig program for Forskningsdagene i Innlandet