Language: NOR | ENG

Music Business Convention

HINN ved Handelshøgkolen Innlandet har vært deltager i flere interregionale prosjekter innen music business siden 2003. De siste 6 årene sammen med Karlstads universitet. Med det nylig innvilgede prosjektet «Music Eco System Inner Scandinavia» (MECO) har høgskolen og deres samarbeidspartnere vært involvert i interreg-prosjekter i 18 år.

Som en avslutning på inneværende prosjekt – «Music Innovation Network Inner Scandinavia» (MINS) – inviterer Handelshøgskolen Innlandet og Karlstads universitet til en konferanse for musikkindustrien, forskere, politikere/politisk administrasjon samt norske og svenske studenter. Temaet vil være aktuelle problemstillinger i musikkbransjen samt en presentasjon av den forskning som har vært gjennomført i inneværende interreg-prosjekt.

https://musicbusinessconvention.com