Møte i utdanningsutvalget

Det avholdes møte i utdanningsutvalget  15. november på Lillehammer.