Møte i utdanningsutvalget

Utdanningsutvalget avholder møte 27. september på Lillehammer.