Language: NOR | ENG

Møte i Læringsmiljøutvalget

Møtet finner sted ved studiested Rena. Møtet varer fra kl. 10.00 til 13.30.

Referater legges ut på Læringsmiljøutvalget sine sider