Møte i Læringsmiljøutvalget

Møte i LMU på rom Ø-201 (innafor kantina) på HINN Lillehammer.