Language: NOR | ENG

Møte i høgskolestyret

Agenda for og saksdokumenter til styremøtet 12. mars er tilgengelig her.

Protokoll fra forrige styremøte, 16. februar, er nå godkjent og kan lastes ned. Protokollen ligger også som referatsak til møtet den 12.

Møtet er åpent fra kl 10.40 da første sak er unntatt offentlighet.