Møte i høgskolestyret

Møte i høgskolestyret på HINN Lillehammer.

Merk at styremøtene ved HINN i 2019 vil bli strømmet og tatt opp, som er prøveordning jf styrevedtak av 3. mai 2018. Opptak fra møtet legges tilgjengelig på intranettet ved HINN i perioden mellom avholdt styremøte og til protokollen er godkjent av styret.

Styredokumenter legges her så snart de er klare