Language: NOR | ENG

Minnestund for professor Noralv Veggeland

Høgskolen inviterer til minnestund for professor Noralv Veggeland. Minnestunden vil være i kantinen i 2. etasje på Storhove. 
Det blir enkel bevertning, kulturinnslag og tale ved rektor Kathrine Skretting.

Det vil være åpent for å ta ordet. På grunn av korona-restriksjoner og en begrensning til maks 90 personer, ber vi om påmelding:   https://nettskjema.no/a/158589#/page/1.
Minnestunden vil også bli streamet. 

Les mer her:  https://www.inn.no/om-hoegskolen/nyheter/noralv-veggeland-til-minne