Language: NOR | ENG

Miniseminar om lobbyvirksomhet

I forbindelse med at Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har samling om lobbyvirksomhet og samfunnskontakt, inviterer vi alle interesserte til et miniseminar om lobbyvirksomhet i auditorium C på Høgskolen i Innlandet i Lillehammer.

Samferdsel er et av politikkområdene hvor det er utstrakt kontakt mellom beslutningstakere og ulike interessenter. Nå er dette særlig aktuelt knyttet til nasjonal transportplan. For å lære mer om dette feltet har vi invitert tre eksterne foredragsholdere som fra ulike ståsted kan gi innsikt i dette temaet.

Program

Kl. 1300-1305 Velkommen ved Anders Lindstad, fagansvarlig Årsstudium kommunikasjonsrådgivning ved Høgskolen i Innlandet
Kl. 1305-1345 «Lobbyvirksomhet sett fra politikerens side» ved Tor André Johnsen, stortingspolitiker og medlem av Transport og kommunikasjonskomiteen
Kl. 1345-1420 «Hvorfor er Nasjonal transportplan viktig for næringslivet i Innlandet, og hva gjør NHO for å påvirke politiske beslutninger» ved Åge Skinstad, regiondirektør NHO Innlandet
Kl. 1430-1515 "Hvordan lykkes med politisk påvirkning?" ved Christian-Marius Stryken, partner og rådgiver i myndighetskontakt i Panor Pubic Affairs.
Kl. 1515-1540 Avslutning, spørsmål og diskusjon

Velkommen!