Language: NOR | ENG

Mette Sønderskov: 80 prosent seminar

Stipendiat Mette Sønderskov holder 80 prosent seminar i auditorium H på HINN i Lillehammer over sin avhandling «Lokalpolitikernes holdninger til styrket borgerdeltakelse i kommunale beslutningsprosesser – en studie av opplevd behov og betingelser for demokratisk innovasjon i norske kommuner».

Prosjektet handler om de folkevalgtes syn på idéen om å involvere borgere mer direkte i politiske prosesser for å komme frem til nye, innovative løsninger eller for å styrke demokratiet.

Opponent er Signy Vabo fra UiO.

80 prosent seminarer kan ses på som en «prøvedisputas», og holdes når ph.d.-kandidaten nærmer seg innlevering av avhandlingen. Seminaret inkluderer en opposisjon og gir samtidig en evaluering av ph.d.-kandidatens progresjon og arbeidets kvalitet.