Language: NOR | ENG

Metodekonferanse for kroppsøvingsforskning

Forskningsgruppen "Teaching and Learning in Physical Education" ved HINN arrangerer en metodekonferanse for kroppsøvingsforskning i klasserom 4 på HINN Elverum.

Les mer om konferansen